☰ Menu
Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

Niedziela 20.01.2019

zaawansowane

Ogłoszenie

ZS13/J.S./0210/15.IX/07

 

Zarządzenie nr 15 Dyrektora Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie z dnia 24 września 2007 roku w sprawie opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

 

 

  1. Podstawa prawna:
    1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami),
    2. ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. u. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późniejszymi zmianami).
  2. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu określonej w przepisach o opłacie skarbowej i wynoszącej 26 PLN (słownie: dwadzieścia sześć złotych).
  3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę równą kwocie od poświadczenia własnoręczności podpisów ustalonej w przepisach o opłacie skarbowej i wynoszącej 9 PLN (słownie: dziewięć złotych).
  4. Kwoty, o których mowa w punktach 2 i 3 niniejszego zarządzenia , osoba występująca o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa szkolnego wpłaca na konto: 80 1090 1711 0000 0001 0749 4329. Dowód wpłaty wraz z podaniem jest podstawą do wydania duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.
Wytworzył:
mgr Jacek Stec
Udostępnił:
Radosław Grabski
(2008-01-09 14:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzanna Nowak
(2017-12-18 15:07:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X